How to Blog an Exploding Man?

Happy 2007!

Posted on: January 1, 2007

Happy New Year!

Sana walang naputukan sa inyo! Sana kumpleto pa din ang mga daliri sa kamay at sa paa ninyo!

2007 is on the rock!

oh! By-the-way, this is my first post in 2007!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2006 Blog in Review

Total hits: 8,409

Best day ever: 124 Hits

Total Posts: 91 (June-December 2006)

1 Response to "Happy 2007!"

Happy New Year!!
Sana nga walang naputukan.. ako imposible kasi bata pa ako ng huli akong humawak ng paputok… muntik na kasi ako maaksidente dati dyan..

Wow antaas ng hits mo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: