How to Blog an Exploding Man?

Maki-isa: Pinoy Ako!

Posted on: August 8, 2007

Ngayon ay Agosto, kaya ang How to Blog an Exploding Man? ay nakiki-isa sa buong sambayanang Pilipinas sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Kagaya ng aking ginawa sa Pinoy Yata Ako, bilang pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan, ako ay maghahatid sa inyo ng mga blog widgets para sa inyo. Pakitandaan lang po, ang mga ito ay hindi ko gawa at ito ay hatid sa inyo ng ProudlyPinoy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: